top of page
Search
  • Writer's pictureŠportna zveza Krško

POZIV ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA RAZPRAVO - OKROGLA MIZA: ŠPORT V OBČINI KRŠKO 2020
ZADEVA: POZIV ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA RAZPRAVO NA OKROGLI MIZI – ŠPORT V OBČINI KRŠKO


Krško, 3. september 2020


Spoštovani.


Občina Krško in Športna zveza Krško pozivata vse organizacije, ki delujejo v občini Krško na področju športa (športna društva, zasebni športni delavci, izobraževalni zavodi, športni pedagogi...) k oddaji predlogov za:


(1) PROBLEMATIKO NA PODROČJU ŠPORTA s katero se srečujejo delavci v športu (objekti, oprema, kader, pogoji, šolski šport, šport invalidov, drugo …) – zapišite opisno,

(2) PROBLEMATIKO JAVNEGA RAZPISA ZA ŠPORT – kaj bi morali spremeniti, jasno opredeliti glede na izkušnje razpisa 2020 (sofinanciranje programov in kadra) – zapišite opisno,

(3) RAZVOJNE PROGRAME ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME – prenov, novogradenj, vgradnih in športnih naprav, ki zagotavljajo uporabnost objekta ter površin za šport v naravi* - vpišite v priložene obrazce.


*Na podlagi teh bo izdelan pregledni seznam, ki bo vključen v »Strategijo športa občine Krško do 2031«. Izpolnite priložene obrazce - vpišite predvideno realno investicijsko vrednost ter zmožnost deleža sofinanciranja (Fundacija za šport, lastna sredstva, drugo...).


Vaše pobude in predloge pričakujemo do 10.09.2020. Na podlagi teh bomo pripravili osnutek za razpravo na okrogli mizi, ki je predvidena za četrtek, 17.09.2020 ob 18:00. Vabilo na okroglo mizo je v prilogi.

Športna zveza Krško


VABILO OKROGLA MIZA 2020
.pdf
Download PDF • 444KB
ŠPORTNA ZVEZA - ZAZNANA_PROBLEMATIKA 202
.
Download • 444KB
REZULTATI FUNDACIJA 2020
.pdf
Download PDF • 221KB


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page