top of page
Search
  • Writer's pictureŠportna zveza Krško

SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE KRŠKO

Updated: Nov 1, 2020


Poslano: športnim društvom – članom ŠZ Krško in predstavnikom za šport na Občini Krško


ZADEVA: Vabilo na redno volilno skupščino Športne zveze Krško 2020

Spoštovani,

vljudno vabljeni na redno volilno skupščino Športne zveze Krško, ki bo v sredo, 17.06.2020. Skupščina

bo potekala v prostorih Mladinskega centra Krško, na naslovu Cesta krških žrtev 105 v Krškem, s

pričetkom ob 18:00.


PREDLOG DNEVNEGA REDA

1. Otvoritev volilne skupščine in pregled prisotnosti;

2. Potrditev dnevnega reda;

3. Izvolitev organov skupščine:

- delovnega predsedstva,

- zapisnikarja,

- overovateljev zapisnika.

4. Vsebinsko poročilo Športne zveze Krško za leto 2019;

5. Finančno poročilo Športne zveze Krško za leto 2019;

6. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije;

7. Razpustitev trenutnih članov organov društva;

8. Izvedba volitev organov društva:

- izvolitev volilne komisije,

- predstavitev predlogov za imenovanje predsednika in organov društva,

- predstavitev načrtov dela kandidatov za prihodnje obdobje - vsebinski načrt dela in finančni načrt za

leto 2020,

- volitve,

- ugotovitev izida glasovanja.

9.   Načrt dela ŠZ Krško za leto 2020 – vsebinski in finančni načrt;

10. Razno;


ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO, CKŽ 131, 8270 Krško; e-mail; szkrsko@gmail.com


TRR: 6100-0001-2328-659; davčna št.: 43839274


Po 4. členu Poslovnika o delu skupščine ŠZ Krško dnevni red določi sklicatelj, predloge točk pa mu lahko

posredujejo tudi predstavniki članov. V tem primeru poslovni sekretar gradivo razdeli na skupščini v

pisni obliki, ki mu ga dostavijo najmanj 3 delovne dni pred sejo skupščine.

PRAVICA DO SODELOVANJA NA SKUPŠČINI

Statut ŠZ Krško veleva, da skupščino sestavljajo delegati (zastopniki) športnih društev – pravnih oseb v

občini Krško in drugih občin v regiji, ki so članice Zveze.

Člani skupščine prisotnost na seji potrdijo z veljavnim pooblastilom odgovorne osebe društva ter

podpisom na listi prisotnih. Član skupščine ima lahko samo eno pooblastilo društva katerega zastopa.


Športna zveza Krško

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page