top of page
Search
  • Writer's pictureŠportna zveza Krško

SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE KRŠKO

Updated: Nov 1, 2020


Poslano: športnim društvom – članom ŠZ Krško in predstavnikom za šport na Občini Krško


ZADEVA: Vabilo na redno volilno skupščino Športne zveze Krško 2020

Spoštovani,

vljudno vabljeni na redno volilno skupščino Športne zveze Krško, ki bo v sredo, 17.06.2020. Skupščina

bo potekala v prostorih Mladinskega centra Krško, na naslovu Cesta krških žrtev 105 v Krškem, s

pričetkom ob 18:00.


PREDLOG DNEVNEGA REDA

1. Otvoritev volilne skupščine in pregled prisotnosti;

2. Potrditev dnevnega reda;

3. Izvolitev organov skupščine:

- delovnega predsedstva,

- zapisnikarja,

- overovateljev zapisnika.

4. Vsebinsko poročilo Športne zveze Krško za leto 2019;

5. Finančno poročilo Športne zveze Krško za leto 2019;

6. Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije;

7. Razpustitev trenutnih članov organov društva;

8. Izvedba volitev organov društva:

- izvolitev volilne komisije,

- predstavitev predlogov za imenovanje predsednika in organov društva,

- predstavitev načrtov dela kandidatov za prihodnje obdobje - vsebinski načrt dela in finančni načrt za

leto 2020,

- volitve,

- ugotovitev izida glasovanja.

9.   Načrt dela ŠZ Krško za leto 2020 – vsebinski in finančni načrt;

10. Razno;


ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO, CKŽ 131, 8270 Krško; e-mail; szkrsko@gmail.com


TRR: 6100-0001-2328-659; davčna št.: 43839274


Po 4. členu Poslovnika o delu skupščine ŠZ Krško dnevni red določi sklicatelj, predloge točk pa mu lahko

posredujejo tudi predstavniki članov. V tem primeru poslovni sekretar gradivo razdeli na skupščini v

pisni obliki, ki mu ga dostavijo najmanj 3 delovne dni pred sejo skupščine.

PRAVICA DO SODELOVANJA NA SKUPŠČINI

Statut ŠZ Krško veleva, da skupščino sestavljajo delegati (zastopniki) športnih društev – pravnih oseb v

občini Krško in drugih občin v regiji, ki so članice Zveze.

Člani skupščine prisotnost na seji potrdijo z veljavnim pooblastilom odgovorne osebe društva ter

podpisom na listi prisotnih. Član skupščine ima lahko samo eno pooblastilo društva katerega zastopa.


Športna zveza Krško

48 views0 comments

Comentários


bottom of page