top of page
Search
  • Writer's pictureŠportna zveza Krško

V KRŠKEM SO VADILI NAJMLAJŠI in STAREJŠI v SKLOPU PROJEKTA MAR NAM JE za SKUPNOST

Updated: Feb 10, 2021

PREDSTAVITVE ŠPORTNIH DRUŠTEV SKOZI VADBE

Športna društva so kot del projekta »Mar nam je za skupnost« izvajala predstavitve športov v obliki rednih vadb z otroci pretežno iz vrtca, prve triade OŠ in starostniki, ki smo jih izvedli v obdobju od 01.09.2020 do 31.10.2020.

Predstavitve v obliki vadb smo izvedli s skupinami otrok v večini iz vrtca (tenis, gimnastika, kajak, osnovna gibalna vzgoja, osnove atletike) ter vadbe s starostniki (zdrava šola z razteznimi in krepilnimi vajami) iz različnih zvrsti športov. Vadbe starostnikov smo izvajali ob in na fitness napravah v naravi, ki jebil postavljen v prvi fazi projekta »Mar nam je za skupnost«. Hkrati smo v tem delu poskrbeli za razširjanje in promocijo samega operacije oz. dela projekta z željo po predstavitvi športa in rekreativnih aktivnosti čim širšemu krogu populacije v Posavju in širšem slovenskem okolju. V sklopu projekta smo v letu 2020 izvedli naslednjo aktivnosti:

PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV Z VADBAMI – VRTEC (otroci od 3 do 5 let) in 1. TRIADA OŠ

V sklopu projekta smo izvedli sedem predstavitev iz šestih različnih športnih panog. Vadbe smo izvajali v obdobju od 01.09.2020 do 31.10.2020. V vadbo so bili vključeni otroci starosti od 3 do 9 let. Vadba je bila prilagojena njihovim sposobnostim. Mentorji so s posamezno skupino delali v krajših do 45 minutnih aktivnostih. Vadečim so predstavili svoj šport in jih motivirati za nadaljnje ukvarjanje s posameznimi športnimi aktivnostmi. Med predstavivami je bila zavzeta širša paleta športnih aktivnosti, ki se redno izvajajo skozi celotno leto v občinah Krško in Sevnica. Aktivnosti so zavzemale športe od tenisa, gimnastike, nogometa, osnovne motorike in osnov atletike.ŠOLA ZDRAVJA – VABDA STAROSTNIKOV

V sklopu projekta smo izvedli redne jutranje vadbe starostnikov v sklopu »Šole zdravja«. Vadeči izvajajo starosti in sposobnostim prilagojene aktivnosti pod vodstvom izkušene mentorice. Vadbe smo izvajali v obdobju od 01.08.2020 do 31.10.2020. Gibalne aktivnosti so sestavljene iz vadb na mestu s poudarkom na razteznih vajah in vajah za krepitev osnovne moči za kakovostnejšo preživljanje starostnega obdobja. Vadbe so potekale v večih vadbenih skupinah tudi po manjših krajih v občini Krško. Aktivnosti so prilagojene vsakomur, vadeče pa se med vadbami usmerja in jih motivira tudi za nadaljnje ukvarjanje z rekreativnimi aktivnostmi. Le te zavzemajo sklop razteznih in krepilnih vaj in nadaljnje usmerjanje v pohodništvo kot aerobna oblika preživljanja prostega časa.

Redne jutranje vadbe so potekale v občini Krško na večih krajih tako v večjih naseljih (Krško, Leskovec) kot tudi manjših ruralnih naseljih, kjer bi imeli zaradi oddaljenosti krajev starostniki otežen dostop do aktivnosti. V program je bilo zavzeto 50 starostnikov s ciljno populacijo nad 65 let starosti.


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page