top of page

PREDSTAVITVE ŠPORTNIH DRUŠTEV

Športna zveza Krško s projektom "Predstavive športnih društev"

"Predstavitve športnih društev" je Športna zveza Krško izvedla v sodelovanju z Društvom Športna šola Posavje kot organizatorjem aktivnosti, športnimi društvi kot izvajalci predstavitev po postajah, osnovnimi šolami občine Krško in Občino Krško kot nosilcem operacije "Mar nam je za skupnost". Zveza deluje v posavskem okolju z jasno smernico spodbujati udeležbo v športnih aktivnostih s podpiranjem izvajanja EU priporočil o telesni dejavnosti. "Predstavitve športnih društev" smo kot del operacije »Mar nam je za skupnost« razdelili v dva dela in sicer:

 

Prvi del projekta (I. faza) (izveden 2019): PREDSTAVITVE ŠPORTOV NA OŠ Koprivnica (OŠ Koprivnica, OŠ Senovo in OŠ Brestanica) in OŠ Raka (OŠ Raka in OŠ Podbočje) kjer je sodelovalo kar pet osnovnih šol v Občini Krško. Ta del programa smo izvedli v mesecu septembru 2019 in sicer:

10.09.2020 – Predstavitve športnih društev na OŠ Koprivnica (sodelovale še OŠ Brestanica in OŠ Senovo).

12.09.2020 - Predstavitve športnih društev na OŠ Raka (sodelovala še OŠ Podbočje).

Drugi del projekta (1. faza) (izvajan 2020): PREDSTAVITEV ŠPORTOV - VADBE s skupinami otrok v večini iz vrtca ter vadbe s starostniki iz različnih zvrsti športov hkrati pa dodatno razširjanje in promocija operacije »Mar nam je za skupnost« je bila izvedena v obdobju od 01.01.2020 do 13.03.2020.

 

VIDEO PREDSTAVITEV 1. DELA PROJEKTA: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV – OSNOVNE ŠOLE 

 

 

PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV 1. DELA PROJEKTA: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV – OSNOVNE ŠOLE               

V sklopu projekta smo izvedli dve večji predstavitvi športnih programov, športnih društev občine Krško za otroke od 1. do 3. razreda osnovne šole (otroci od 6 do 9 let). Predstavitve so bile izvedene v obliki vadb po postajah, kjer so otroci aktivno preizkusili posamezne športe, ko so potovali od postaje do postaje. Na posameznih postajah so jih pričakali mentorji ki so jih v krajših 10 do 15 minutnih predstavitvah poizkušali predstaviti svoj šport in jih motivirati za nadaljnje ukvarjanje s posameznimi športnimi aktivnostmi. Med predstavitvami je bila zavzeta najširša možna paleta športnih aktivnosti, ki se redno izvajajo skozi celotno leto v občini Krško. Aktivnosti so zavzemale športe od gimnastike, kajaka, odbojke, nogometa, rokometa, karateja, tenisa, plesa, sinhronega plavanja, šaha in športnega plezanja.

Za potrebe predstavitev na OŠ Koprivnica je bila najeta tudi premična plezalna stena. V predstavitve so bile zavzete vse osnovne šole po občini Krško. Na OŠ Raka so gostili tudi OŠ Podbočje, na OŠ Koprivnica so gostili OŠ Senovo in OŠ Brestanica. Na vseh aktivnostih smo našteli skupaj 570 otrok iz ciljne populacije od 6 do 9 let.

VIDEO PREDSTAVITEV 1. DELA PROJEKTA: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV – OSNOVNE ŠOLE

(PRISPEVEK ANSAT TV)

 

 

Z izvedbo aktivnosti smo vseskozi sledili cilju našega prispevka k promociji in prepoznavnosti športa v občini Krško in v širšem posavskem okolju. Na vseh dokumentih in promocijskem materialu smo objavljali logotipe  po podani predlogi. Prireditve in aktivnosti so bile odprte in dostopne širšemu krogu ciljne populacije udeležencev. Projekt je zahteval ustrezno komunikacija s šolami – gostiteljicami posameznih sklopov prireditev in športnimi društvi, ki so sodelovala pri pripravi aktivnosti.

Za udeležence in mentorje smo zagotovili uporabne praktične nagrade (bidoni, baloni), ki smo jih uporabili za dodatno promocijo operacije.

V nadaljevanju dela projekta izvedenega v letu 2019 smo v dogovoru s šolo v prve razrede razdelili vsakemu udeležencu predstavitev športnih društev priročno nagrado v obliki bidona. Prav tako smo podelili balone z logom operacije »Mar nam je za skupnost«. Po izvedeni prireditvi je potekala komunikacija s podizvajalci športnih aktivnosti po postajah, ki so športna društva v občini Krško. Njim smo podali navodila za izdajo faktur kar je predstavljalo dodaten organizacijski zalogaj in je zavzemalo časovno obdobje v mesecu novembru in decembru.

Aktivnosti, ki smo jih izvedli v sklopu operacije «Mar nam je zaskupnost« znotraj projekta »Predstavitve športnih društev« je pripomogla k promociji in prepoznavnosti športnih aktivnosti, ki so na voljo v Posavju Športne zveze Krško, športnih društev občine Krško z namenom pospeševanja motivacije za šport in športne aktivnosti v občini.

SLIKOVNA PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV – OSNOVNE ŠOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNE MISLI OB IZVEDBI PROJEKTA PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV - OSNOVNE ŠOLE

Posavje je v športnem smislu polno z energijo, ki je prisotna v našem okolju in se skozi celotno leto izraža z vadbami na športno-rekreativnih objektih in našem največjem športnem objektu – naravi. Svoj del projekta "Mar nam je za skupnost" Športna zveza Krško posveča vsem tistim, ki svoje športne dejavnosti snujejo na področju »športa za vsakogar« in športa otrok in mladine. Želimo vzpostaviti večje zavedanje in udeležbo mladih občanov Posavja na organiziranih vadbah skozi celotno leto ter izboljšati dostopnost do javne in naravne športne infrastrukture.

Ob izvedbi projekta si želimo poglobljenega sodelovanja z organizacijami, ki skrbijo v Posavju za dobrobit in kakovostno preživljanje prostega občanov. Ustvarjene sinergije v procesu sodelovanja občin, vzgojno izobraževalnih zavodov, društev in zvez bodo s projekti kot je »Mar nam je za skupnost«  vodile k uspešnemu ustvarjanju enakih možnosti v športu za vsakogar in soustvarile Posavje športnih priložnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mar nam je peenge.png
EU LAS PROJECT logosi.jpg
bottom of page