top of page

MAR NAM JE ZA ŠPORT

Športna zveza Krško s projektom "Mar nam je za šport"

Športna zveza Krško je v sodelovanju s športnimi društvi, Občino Krško, Športnim društvom Posavje Brežice in OŠ Jurija Dalmatina v Krškem izvedla predstavitve športnih programov. Aktivosti v sklopu operacije "Mar nam je za skupnost" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Del projekta operacije »Mar nam je za šport« smo razdelili v dva sklopa izvedena v letu 2019 in 2020.  Del aktivnosti smo izvedli v letu 2019, natančneje veliko prireditev »Mar nam je za šport« na OŠ Jurija Dalmatina v Krškem. Prireditev smo izvedli na dan 11.9.2019 na igriščih ob Oš Jurija Dalmatina v Krškem v času med poukom med 8:00 in 12:20 uro. V skladu s povabilom na oddajo ponudbe smo v letu 2019 za potrebe prireditve poskrbeli za materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničenje prireditve. Prav tako se je promoviralo izvedbo prireditve med športnimi društvi v Občini Krško in se jih usmerjalo k sodelovanju. Uspelo nam je k sodelovanju pritegniti kar 20 športnih društev. V nadaljevanju dela projekta izvedenega v letu 2019 smo v dogovoru s šolo v prve razrede razdelili vsakemu udeležencu priročno nagrado v obliki bidona. V drugem delu aktivnosti izvajanem v letu 2020 je sledila promocija aktivnosti na spletu. Del dogajanj si lahko ogledate v spodnjem filmčku.

VIDEO PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI V SKLOPU PRIREDITVE MAR NAM JE ZA ŠPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOSTI V SKLOPU PRIREDITVE MAR NAM JE ZA ŠPORT 

V sklopu projekta smo izvedli večjo predstavitev športnih programov, športnih društev občine Krško za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole (otroci od 6 do 11 let). Predstavitve so potekale v času šolskega pouka na OŠ Jurija Dalmatina v Krškem kot največji šoli Občine Krško. Kar 20 različnih športnih društev se je udeležilo predstavitev, ki so bile izvedene v obliki vadb po postajah, kjer so otroci aktivno preizkusili posamezne športe in potovali od postaje do postaje. Na posameznih postajah so jih pričakali mentorji ki so jih v krajših nekaj minutnih predstavitvah poizkušali predstaviti svoj šport in jih motivirati za nadaljnje ukvarjanje s posameznimi športnimi aktivnostmi. Med predstavivami so bili zavzete športne discipline, ki so aktualne v občini Krško. Ob tem smo vsebine primerno popestrili s posebnim športnim pripomočkom »Mini Planica«. Najem mini Planice ni bil del izvedbenega dela prireditve ampak je bil uveljavljen v okviru drugega računa in naročnika. Ob tem so otroci lahko sodelovali na aktivnostih kot so: joga, frizbi, kajak, odbojka, nogomet, rokomet, atletika, karate, tenis, ples, sinhrono plavanje, šah in športno plezanje. Na postajah se je tekom dneva zvrstilo kar 450 otrok v starosti iz ciljne populacije od 6 do 11 let. 

 

ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO ZA ŠPORTNO PRIHODNOST

Posavje je v športnem smislu polno z energijo, ki je prisotna v našem okolju in se skozi celotno leto izraža z vadbami na športno-rekreativnih objektih in našem največjem športnem objektu – naravi. Svoj del projekta "Mar nam je za skupnost" Športna zveza Krško posveča vsem tistim, ki svoje športne dejavnosti snujejo na področju »športa za vsakogar« in športa otrok in mladine. Želimo vzpostaviti večje zavedanje in udeležbo mladih občanov Posavja na organiziranih vadbah skozi celotno leto ter izboljšati dostopnost do javne in naravne športne infrastrukture.

Ob izvedbi projekta si želimo poglobljenega sodelovanja z organizacijami, ki skrbijo v Posavju za dobrobit in kakovostno preživljanje prostega občanov. Ustvarjene sinergije v procesu sodelovanja občin, vzgojno izobraževalnih zavodov, društev in zvez bodo s projekti kot je »Mar nam je za skupnost«  vodile k uspešnemu ustvarjanju enakih možnosti v športu za vsakogar in soustvarile Posavje športnih priložnosti.

SLIKOVNA PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI: MAR NAM JE ZA ŠPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mar nam je peenge.png
EU LAS PROJECT logosi.jpg
bottom of page