top of page

PREDSTAVITVE ŠPORTNIH DRUŠTEV - VADBE

Športna zveza Krško s projektom "Predstavive športnih društev" v obliki organiziranih vadb

"Predstavitve športnih društev" je Športna zveza Krško izvedla v sodelovanju z Društvom Športna šola Posavje kot organizatorjem aktivnosti, športnimi društvi kot izvajalci vadb in Občino Krško kot nosilcem operacije "Mar nam je za skupnost". Zveza deluje v posavskem okolju z jasno smernico spodbujati udeležbo v športnih aktivnostih s podpiranjem izvajanja EU priporočil o telesni dejavnosti. "Predstavitve športnih društev" smo kot del operacije »Mar nam je za skupnost« razdelili v dva dela in sicer:

 

Prvi del projekta (izvajan 2019): PREDSTAVITVE ŠPORTOV NA OŠ

Drugi del projekta (izvajan 2020): PREDSTAVITEV ŠPORTOV - VADBE s skupinami otrok v večini iz vrtca ter vadbe s starostniki iz različnih zvrsti športov hkrati pa dodatno razširjanje in promocija operacije »Mar nam je za skupnost« je bila izvedena v obdobju od 01.01.2020 do 13.03.2020.

 

VIDEO PEDSTAVITEV 2. DELA PROJEKTA: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV – VADBE

 

 

PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV 2. DELA PROJEKTA: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV – VADBE

               

Predstavitve športnih društev v obliki organiziranih vadb smo izvajali v obdobju od 01.01.2020 do 10.03.2020, ki so ga predstavljale predstavitve in vadbe s skupinami otrok v večini iz vrtca z vsebinami iz področja tenisa, nogometa, gimnastike, osnovne gibalne vzgoje, plesa, drsanja in osnov atletike ter vadbe s starostniki (zdrava šola z razteznimi inkrepilnimi vajami). Hkrati smo v tem delu poskrbeli za razširjanje in promocijo samega operacije oz. dela projekta z željo po predstavitvi športa in rekreativnih aktivnosti čim širšemu krogu populacije v Posavju in širšem slovenskem okolju. V sklopu projekta smo v letu 2020 izvedli naslednje aktivnosti:

 

PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV - VADBA VRTEC (populacija otroci od 2 do 5 let)                                 

V sklopu projekta smo izvedli sedem predstavitev iz šestih različnih športnih panog. Vadbe smo izvajali v  obdobju od 01.01.2020 do 13.03.2020. V vadbo so bili vključeni otroci starosti od 2 do 5 let. Vadba je bila prilagojena njihovim sposobnostim. Mentorji so s posamezno skupino delali v krajših do 45 minutnih aktivnostih. Vadečim so predstavili svoj šport in jih motivirati za nadaljnje ukvarjanje s posameznimi športnimi aktivnostmi. Med predstavivami je bila zavzeta širša paleta športnih aktivnosti, ki se redno izvajajo skozi celotno leto v občinah Krško in Sevnica. Aktivnosti so zavzemale športe od tenisa, gimnastike, nogometa, osnovne motorike, osnov atletike, plesa in drsanja. Pri drsanju je bil del vadbe izveden za vrtec Krško v dopoldanskem delu, del pa kot odprto vadbo za vsakogar v popoldanskih urah. Predstavitve so bile izvedene v občini Krško in Sevnica.

 

ŠOLA ZDRAVJA - VADBA STAROSTNIKOV                                                                       

V sklopu projekta smo izvedli redne jutranje vadbe starostnikov v sklopu »Šole zdravja«. Vadeči izvajajo starosti in sposobnostim prilagojene aktivnosti pod vodstvom izkušene mentorice. Vadbe smo izvajali v  obdobju od 01.01.2020 do 13.03.2020. Gibalne aktivnosti so sestavljene iz vadb na mestu s poudarkom na razteznih vajah in vajah za krepitev osnovne moči za k akovostnejšo preživljanje starostnega obdobja. Vadbe so potekale v večih vadbenih skupinah tudi po manjših krajih v občini Krško. Aktivnosti so prilagojene vsakomur, vadeče pa se med vadbami usmerja in jih motivira tudi za nadaljnje ukvarjanje z rekreativnimi aktivnostmi s poudarkom na pohodništvu.

Redne jutranje vadbe so potekale v občini Krško na večih krajih tako v večjih naseljih (Krško, Leskovec) kot tudi manjših ruralnih naseljih, kjer bi imeli zaradi oddaljenosti krajev starostniki otežen dostop do aktivnosti. V program je bilo zavzeto 50 starostnikov s ciljno populacijo nad 65 let starosti.

 

PRIPRAVA POROČIL, SLIKOVNEGA in VIDEO MATERIALA, PROMOCIJSKE in DRUGE AKTIVNOSTI    

Z izvedbo aktivnosti smo vseskozi sledili cilju našega prispevka k promociji in prepoznavnosti športa v občini Krško in v širšem posavskem okolju. Na vseh dokumentih in promocijskem materialu smo objavljali logotipe  po podani predlogi. Prireditve in aktivnosti so bile odprte in dostopne širšemu krogu ciljne populacije udeležencev. Vseskozi smo izvajali promocijo prireditve tudi izven meja občine Krško preko medijev (tisk, splet, socialna omrežja, ipd.). Projekt je zahteval ustrezno komunikacija s šolami in vrtci – gostiteljicami posameznih sklopov prireditev in športnimi društvi, ki so sodelovala pri pripravi aktivnosti.

PRIPRAVA PROGRAMA - VADBE NOGOMET

V sklopu operacije so ena izmed zadanih nalog sestava programov vadbe. Za potrebe vadbe nogometa najmlajših do 6 leta starosti smo pripravili osnovni program vadbe, ki zavzema cilje vadbe, igre, tehniko brez žoge in z žogo ter osnove taktike nogometa skozi igro.

PROGRAM VADBE NOGOMET za NAJMLAJŠE 

Za razširjanje rezultatov projekta v povezavi z operacijo »Mar nam je za skupnost« smo zagotavljali slikovni in video material, izdelava videa prireditve s prikazom dogajanja vadb na spletni strani Športne zveze Krško.  

Za udeležence in mentorje smo zagotovili uporabne praktične nagrade (bidoni, baloni).

Aktivnosti, ki smo jih izvedli v sklopu operacije «Mar nam je za skupnost« znotraj projekta »Predstavitve športnih društev« je pripomogla k promociji in prepoznavnosti športnih aktivnosti, ki so na voljo v Posavju, Športne zveze Krško, športnih društev občine Krško z namenom pospeševanja motivacije za šport in športne aktivnosti v občini.

SLIKOVNA PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI: PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV – ORGANIZIRANA VABDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNE MISLI OB IZVEDBI PROJEKTA PREDSTAVITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV - VADBA

Posavje je v športnem smislu polno z energijo, ki je prisotna v našem okolju in se skozi celotno leto izraža z vadbami na športno-rekreativnih objektih in našem največjem športnem objektu – naravi. Svoj del projekta "Mar nam je za skupnost" Športna zveza Krško posveča vsem tistim, ki svoje športne dejavnosti snujejo na področju »športa za vsakogar« in športa otrok in mladine. Želimo vzpostaviti večje zavedanje in udeležbo mladih občanov Posavja na organiziranih vadbah skozi celotno leto ter izboljšati dostopnost do javne in naravne športne infrastrukture.

Ob izvedbi projekta si želimo poglobljenega sodelovanja z organizacijami, ki skrbijo v Posavju za dobrobit in kakovostno preživljanje prostega občanov. Ustvarjene sinergije v procesu sodelovanja občin, vzgojno izobraževalnih zavodov, društev in zvez bodo s projekti kot je »Mar nam je za skupnost«  vodile k uspešnemu ustvarjanju enakih možnosti v športu za vsakogar in soustvarile Posavje športnih priložnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mar nam je peenge.png
EU LAS PROJECT logosi.jpg
bottom of page