top of page
Mar nam je peenge.png

ZIMSKE RADOSTI

Drsališče Krško peš cona staro mestno jedro

 

 

Športna zveza Krško je v povezavi z izvajalcem projekta Športnim društvom Posavje Brežice in nosilcem projekta Občino Krško v povezavi z operacijo "Mar nam je za skupnost" izvedla aktivnosti na ledu poimenovane "Zimske radosti". V sklopu operacije je bil izveden nakup drsališča, ki je bil umeščen v staro mestno jedro Krškega. Zveza je skupaj z ŠD Posavje Brežice poskrbela, da je drsališče zaživelo z izvedbo drsalnih in spremljajočih aktivnosti v času od 01.01.2020 do 28.2.2020. V sklopu aktivnosti so bile izvajane popoldanske vadbe za širšo populacijo poudarjeno na vadbah otrok šolske populacije, v večernem času je 1 x tedensko potekala tudi organizirana skupina odraslih s svetovanjem pod nadzorom mentorice. Organizirana je bila tudi priredtev kot promocija drsanja ob postavitvi novega drsališča v starem mestnem jedru z aktivnostmi na ledu in predstavitvijo drsanja iz strani izučenih drsalk.

V nadlajevanju predstavljemo potek aktivnosti.

 

  1. ORGANIZIRANE VADBE             

V sklopu projekta "Mar nam je za skupnost" smo izvajali vodeno vadbo in svetovanje za najmlajše in odrasle občane. Vodene brezplačne aktivnosti so ob obvezni predhodni prijavi potekale od ponedeljka 06.01.2020 dalje vsak teden od ponedeljka do četrtka po pripravljenih razporedih. Vodene aktivnosti so potekale vse do konca meseca februarja oz. dokler so bili za to omogočeni ugodni vremenski pogoji. Vadbe so vodili izkušeni mentorji pod vodstvom Helene Drakulič (strok. naziv: vaditeljica drsanja 1), Janje Budne Leban in Mance Dremelj. Vadbe so bile namenjene otrokom od 6. do 12. leta starosti, ob tem smo izvajali vodeno svetovanje drsanja za odrasle občane. Vadbe za otroke so bile izvajane na naslednje načine:

  • VADBENE SKUPINE – OŠ KRŠKO in OŠ KOSTANJEVICA (1. in 2. razred)              

Vadbe so bile izvedene v dopoldanskem času od 8: do 12:00 kot enodnevne delavnice za otroke iz OŠ Jurija Dalmatina v Krškem in OŠ Kostanjevica.

  • VADBENE SKUPINE – OTROCI OŠ KRŠKO (3. do 5. razred)                         

Vabde so bile izvedene v popoldanskem času po pouku od 13:30 do 15:00 ure za otroke iz OŠ Jurija Dalmatina v Krškem.

  • POPOLDANSKE VADBE - OTROCI OBČINA KRŠKO    

Vabde so bile izvedajane 3x tedensko v popoldanskem času med 16:00 in 17:30 uro za populacijo otrok ob poprejšnji prijavi. Prvotno mišljeni termin je bil razširjen na 16:00 do 16:45 in 16:45 do 17:30 uro zaradi velikega povpraševanja in povečanja varnosti vadečih.

  • VODENO SVETOVANJE za ODRASLE                                                 

Vadbe so bile izvedene v 1x tedensko v večernem času od 20:00 do 21:00 za odraslo populacijo s svetovanjem mentorice ob poprejšnji  prijavi.

 

   2. PREDSTAVITEV DRSANJA z IGRAMI na LEDU

V sklopu otvoritve drsališča v starem mestnem jedru smo izvedli prireditev 10. januarja 2020 ob 17:00 uri. povabili smo vse občane, ljubitelje drsanja na promocijsko aktivnost drsanja. V popoldanskih urah so potekale zanimive aktivnosti na ledu. Aktivnosti so si sledile z otvoritvenim plesnim nastopom dveh treniranih umetnostnih drsalk, sledila je delavnica drsanja za začetnike (pomoč pri obuvanju drsalk, pravilna drža na drsalkah, pravilno gibanje na drsalkah, zaustavljanje, varno padanje, učenje enostavnih trikov na drsalkah, vijuganje med klobučki in spretnostimi poligoni), zatem pa je sledil ledeni bowling na drsališču in za zaključek še sladka nagrada vse sodelujoče. Prireditve se je udeležilo skupaj okoli 100 pretežno otrok in njihovih spremljevalcev. Ob tem smo izvajali še delavnice za otroke ob drsališču s poslikavami obraza, barvanjem športnih copat in različnimi zabavnimi igrami.

Za udeležence in mentorje smo zagotovili uporabne praktične nagrade (bidoni, baloni). Ob izvajanju projekta smo poskrbeli smo za prehrano mentorjev in praktične nagrade udeležencem projektov. Sledili smo smernicam trajnostnega razvoja okollja v katerem živimo in delamo.

Aktivnosti, ki smo jih izvedli v sklopu operacije «Mar nam je za skupnost« znotraj projekta »Zimske radosti« je pripomogla k promociji in prepoznavnosti športnih aktivnosti, ki so na voljo v Posavju z namenom pospeševanja motivacije za šport in športne aktivnosti v občini.

SLIKOVNI MATERIAL IZ AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRSALIŠČE v SKLOPU PROJEKTA "MAR NAM JE ZA SKUPNOST"

POVZETEK IN NAMEN OPERACIJE

Občina Krško z željo po krepitvi zdravega življenjskega sloga vseh prebivalcev občine, še zlasti ranljivih skupin, izvaja projekt "Mar nam je za skupnost". V sklopu projekta bo med drugimi aktivnostmi izvedena zasnova, izbor, ureditev površin in postavitev vadbene opreme (drsališče). Tako bo trajnostno zagotovljeno drsališče, ki bo delovalo v zimskem času, prilagojeno vremenskim razmeram. Drsališče bo postavljeno v starem mestnem jedru s predvideno lokacijo v peš coni nad gostinskim obratom Fontana.

 

GLAVNE AKTIVNOSTI OPERACIJE

Glavne aktivnosti pojekta "Mar nam je za skupnost" so priprava in zasnova novih in izboljšanih vadbenih programov na prostem za vse generacije s poudarkom na ranljivih skupinah, izvajanje preventivnih dejavnosti, ozaveščanje o pomembnosti telesne aktivnosti, zdrava prehrana, pitje vode ter spodbujanjem zdravih oblik zabave za mlade, so glavne aktivnosti projekta. Projekt je zato namenjen povečanju telesne aktivnosti tako mladostnikov ter tudi starostnikov.

DELAVNICE VADBE NA LEDU

Na drsališču bo v sodelovanju s Športno zvezo Krško potekalo izobraževanje in aktivne delavnice vadbe na ledu samostojno in s pomočjo pripomočkov. Organizirane vadbe so namenjene občanom vseh starosti in sposobnosti, ob predvidenih urah bo omogočen prost dostop, na voljo bo izposoja drsalne opreme.

PROJEKTNI PARTNERJI

Vodilni partner: Občina Krško, ostali partnerji: KS mesta Krško, Občina Radeče, Športna zveza Krško, Občina Bistrica ob Sotli in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

drsanje slikca vadbena skupina.jpg
drsanje slikca PRO drsalka.jpg
drsanje slikca vadba mali.jpg
drsanje slikca mala malca.jpg
drsanje slikca staro.jpg
drsanje slikce zadovoljstvo.jpg
EU LAS PROJECT logosi.jpg
bottom of page