top of page

POSAVSKA PUMPA - KOLESARSKI VIKEND 2019

BOŽIČKOV SPUST Z LISCE 2019 (SLIKCE) 25.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športna Zveza Krško s podizvajalcem Društvom športna šola Posavje izvaja projekt premierno v letu 2019. Aktivnosti so razdeljene na dva dela in sicer:

PROMOCIJA CESTNEGA KOLESARJENJA

V sklopu promocije cestnega kolesarjenja se izvaja prireditev s 16. letno tradicijo "KOLESARSKI MARATON PO DEŽELI CVIČKA", ki se sestoji iz:

- VELIKI KOLESARSKI MARATON
Le ta poteka po treh občinah (Krško, Sevnica in Brežice) s startom in ciljem pred osrednjim trgom v mestu Krško. Trasa je dolga 70 km in je namenjena rekreativni populaciji, ki se pogosteje ukvarja s kolesarjenjem.

- MALI KOLESARSKI MARATON
Le ta poteka po dveh občinah (Krško in Brežice) s startom in ciljem pred osrednjim trgom v mestu Krško. Trasa je dolga 40 km in je namenjena rekreativni populaciji.

- OTROŠKI "ČRIČKOV" MARATON
Le ta poteka po kratki trasi dolgi 7 km in je namenjen predšolski populaciji, ki opravijo traso v spremstvu staršev. Vsak udeleženec prejme praktično nagrado.

ŠTEVILO PREDVIDENIH UDELEŽENCEV: 450

PREDVIDENI ČAS IZVEDBE (2019): 18.8.2019

PROMOCIJA GORSKEGA (TRAIL) KOLESARJENJA

Promocija gorskega (trail) kolesarjenja se izvaja v vikendu od 16.8. - 18.8.2019 v štirih posavskih občinah (Krško, Sevnica, Brežice, Kostanjevica) z naslednjimi aktivnostmi:

a) ŠOLA TRAIL / SPRETNOSTNEGA KOLESARJENJA na :
- PUMP TRACK SEVNICA
- PUMP TRACK KRŠKO

Na omenjenih pump trackih poteka šola kolesarjenja za različne vrste koles od ponijev, BMX, treking, gorska, trail ipd. Pump track Sevnica je bolj prilagojen gorskim kolesarjem, pump track Krško pa urbanim kolesom. Vsebine bodo vključevale učenje oz. izpopolnjevanje osnovne kolesarske motorike.
Šola spretnostnega kolesarjenja poteka tudi pred promocijo trail prog, kjer dobijo manj vešči kolesarji osnovne veščine iz področja motorike s kolesom (pospeševanje, zaustavljanje, drža na kolesu, vstajanje, sedanje, vijuganje ipd.)

b) PROMOCIJA TRAIL PROG (PROGE)
- OBČINA SEVNICA : VG Enduro, VG Melanija, VG Tanova, VG klasika V2.1, Lisca trail
- OBČINA KRŠKO : Bohor MTB, Planina
- OBČINA KOSTANJEVICA : Mirčev križ, Drča
- OBČINA BREŽICE : Šentvid, Žejno highfever, Prilipe

ŠTEVILO PREDVIDENIH UDELEŽENCEV: 150

PREDVIDENI ČAS IZVEDBE (2019): 16.8. - 31.12.2019

Projekt se izvaja 3 dni (en vikend) s ciljno populacijo vseh starosti. Poudarjeno si želimo zavzeti otroke in mladino, ki so jim tovrstne aktivnosti pisane na kožo in s čimer bomo hkrati dosegli dolgoročni vpliv. Želimo si sodelovanja z OŠ vseh občin in Šolskim centrom Krško, Gimnazijo Brežice.

PROMOCIJA PROJEKTA - bo potekala preko lokalnih športnih društev iz področja kolesarjenja, vseh osnovnih in srednjih šol posavskih občin, ki imajo največ dostopa do otrok in mladine, uradne spletne strani ŠZ Krško, sredstev javnega obveščanja, poudarek bo dan na socialne medije.

Pri projektu gre za program množične športno rekreativne prireditve z nosilnim izvajalcem Športno zvezo Krško, ki poskuša s projektom povezati množično športno rekreativno prireditev "Kolesarski maraton" in objekte v naravi ter spodbuditi občane vseh posavskih občin k raznovrstnim oblikam kolesarjenja. S spodbujanjem gibalnih aktivnosti v naravi sledimo tudi novemu Zakonu v športu oz. njenega izvedbenega dela.

Programi odražajo enakomerno prostorsko razpršenost glede na analizo prostorske zasičenosti programov v primerjavi z demografskimi značilnostmi, saj je v Spodnjeposavski statistični regiji čutiti manjko tovrstnih prireditev. Ugodno je zavzeta razpršenost vsebin projekta po vseh posavskih občinah. Program dobro uresničuje javni interes na področju športa in dobro odraža prostorsko razpršenost. Športna zveza Krško je nepridobitni izvajalec športnih dejavnosti in skrbi za razvoj športa na lokalni ravni.

FUNDACIJA RS logo.png

Projekt podpira Fundacija za šport v Republiki Sloveniji.

49237459_371525200060876_366310833752585

Promocija kolesarskih trail prog na Gorjancih nad Kostanjevico.

bottom of page