top of page

PROJEKTI ŠPORTNE ZVEZE KRŠKO

UNITED WORLD GAMES (UWG)

 • soorganizacija dogodka v povezavi z Občino Krško in športnimi klubi, ki delujejo v občini Krško;

 • zagotovitev prevoza v sodelovanju z občino Krško za 100 otrok – sofinanciranje prek občinskega razpisa;

 • zagotavljanje dodatnih artiklov – majice voda;

 • priprava poročil in objava aktivnosti prek Facebook strani

 

ŽUPANOV SPREJEM ŠPORTNIKOV

Sodelovanje pri vsakoletnem sprejemu župana za najuspešnejše športnike.

 • priprava in pošiljanje dopisa društvom,

 • sprejem in urejanje podatkov,

 • priprava brošure,

 • sodelovanje s Komisijo za šport na Občini Krško,

 • zbiranje predlogov kandidatov,

 • oblikovanje besedila za brošuro,

 • izvedba mesec marec;

 

PREDSTAVITEV ŠPORTNIH ORGANIZACIJ PO ŠOLAH IN ŠPORTOFEŠTA

 • zajete vse šole v občini Krško;

 • okoli 1.200 vključenih v predstavitve in aktivno vadbo;

 • pri izvedbi predstavitev sodeluje kar 25 športnih organizacij;

 • evalvacija za izboljšanje projekta;

 • ŠPORTOFEŠTA predstavlja zaključek tedna mobilnosti in uvod v teden športa.

 

Projekt je iz strani udelčežencev in sodelujočih organizacij ocenjen kot uspešen. Vsako leto se trudimo doseči izboljšave in skrbimo za vsebinsko in tehnično nadgradnjo. V sklop predstavitev na OŠ J.D. Krško smo vključujemo še učence 4. in 5. razreda. Narejena je bila interna evalvacija z upoštevanjem predlogov športnih organizacij - izvajalcev za izboljšanje obstoječega sistema in pa evalvacija z Občino Krško. Projekt ima omejitve pri številu sodelujočih po bolj izpostavljenih šolah.

 

BROŠURA - PREDSTAVITEV ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI KRŠKO

V poletnih mesecih je potekala aktivna vsebinska in vizualna podoba brošure s predstavitvami športnih programov v občini Krško, katero ob začetku šolskega leta prejmejo vsi osnovnošolci od 1.-5. razreda v občini Krško ter OŠ Dr. Mihajla Rostoharja. V brošuri so se lahko predstavile vse športne organizacije, ki ponujajo programe za otroke in mlade.

IZVEDBA PROJEKTA »FUNDACIJA ŠPORTNIH PRILOŽNOSTI«

V minulem obdobju je bilo v sodelovanju z društvi OD Brestanica, RKD Krško, PK Celulozar, ŠD Posavje, Klub sinhronega plavanja Krško, Teniški klub Krško, PD Videm, ŠD Ultimate, Posavki odbojkarski klub, Karate klub Dren, Karate klub Nippon izpeljano že več kot 20 športnih prireditev oziroma dogodkov za vse generacije. Športna zveza je sofinancira izvedbo teh dogodkov v skladu s svojimi zmožnostmi.  

 

PRIPRAVA MERIL za RAZPIS za ŠPORT in STRATEGIJE ZA ŠPORT v OBČINI KRŠKO

ŠZ Krško je bila iz strani Občine Krško pozvana k sodelovanju pri pripravi Meril za pripravo razpisa za šport v občini Krško in Strategije za šport v občini Krško. Aktivno sodelovanje Zveze pri pripravi prek opravljanja analiz delovanja športnih organizacij in usklajevanja le teh s sodobnimi trendi.

 

»KRŠKO – OBČINA ŠPORTNIH PRILOŽNOSTI«

V sklopu projekta izpostavljamo njegove glavne usmeritve :

a) dvig proračunskih sredstev za šport,

b) izvedba skupnih projektov na področju športa,

c) ohranjanje in povečanje lastne vloge pri trženju,

d) priprava strategije na področju športa v občini do leta 2030,

e) promocija športa.

 

OBČINSKA TEKMOVANJA OBČINE KRŠKO in TEKMOVANJA NAD NIVOJEM OBČINE

 • organiziranje in izvajanje vseh občinskih šolskih športnih tekmovanj (osnovnih šol občine Krško in Kostanjevica) s pomočjo šol, klubov in drugih organizacij, ki delujejo na področju športa;

 • zagotavljanje priznanj, diplom, medalj in pokalov;  

 • vsakoletna izdelava biltena občinskih tekmovanj osnovnih šol občine Krško;

 • organizacija in koordinacija prevoza tekmovalcev na vsa športna tekmovanja nad nivojem občine;

 • povečanje zagotavljanja prehrane ob daljši odsotnosti (nad 6 ur);

 • zagotavljanje prevoza na tekmovanja dijakom ŠC Krško, ki potekajo izključno nad nivojem občine.

 

UPORABA KOMBI VOZIL

 • Športna društva, člani Zveze, opravijo okoli 500 prevozov na vsa tekmovanja, treninge, tabore, priprave ipd. (športna društva + šolska športna tekmovanja);

 • organizacija in prevoz na vsa športna šolska tekmovanja nad nivojem občine, ki potekajo po celotni Sloveniji (področno tekmovanje, četrtfinale, polfinale, finale);

       -     vsakodnevno v terminih pouka osnovnih šol zagotavljamo vozila ŠZ Krško za prevoze otrok v šolo in nazaj za učence osnovne šole OŠ J.D. Krško in OŠ Leskovec;

 • omogočamo najem kombi vozil vsem klubom članom ŠZ Krško za potrebe treningov, tekem, priprav, taborov itd. po Sloveniji in izven;

bottom of page