top of page

ŠOLSKI ŠPORT - ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO

Na področju šolskega športa Športna zveza Krško izvaja naslednje projekte usmerjene povsem na populacijo otrok in mladine:

PREDSTAVITEV ŠPORTNIH ORGANIZACIJ PO ŠOLAH IN ŠPORTOFEŠTA

 • zajete vse šole v občini Krško;

 • okoli 1.200 vključenih v predstavitve in aktivno vadbo;

 • pri izvedbi predstavitev sodeluje kar 25 športnih organizacij;

 • evalvacija za izboljšanje projekta;

 • ŠPORTOFEŠTA predstavlja zaključek tedna mobilnosti in uvod v teden športa.

Projekt je bil ocenjen kot uspešen. Vsako leto se trudimo doseči izboljšave in skrbimo za vsebinsko in tehnično nadgradnjo. V sklop predstavitev na OŠ J.D. Krško smo vključujemo še učence 4. in 5. razreda. Narejena je bila interna evalvacija z upoštevanjem predlogov športnih organizacij - izvajalcev za izboljšanje obstoječega sistema in pa evalvacija z Občino Krško. Projekt ima omejitve pri številu sodelujočih po bolj izpostavljenih šolah.

 

BROŠURA - PREDSTAVITEV ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI KRŠKO

V poletnih mesecih je potekala aktivna vsebinska in vizualna podoba brošure s predstavitvami športnih programov v občini Krško, katero ob začetku šolskega leta prejmejo vsi osnovnošolci od 1.-5. razreda v občini Krško ter OŠ Dr. Mihajla Rostoharja. V brošuri so se lahko predstavile vse športne organizacije, ki ponujajo programe za otroke in mlade.

IZVEDBA PROJEKTA »FUNDACIJA ŠPORTNIH PRILOŽNOSTI«

V minulem obdobju je bilo v sodelovanju z društvi OD Brestanica, RKD Krško, PK Celulozar, ŠD Posavje, Klub sinhronega plavanja Krško, Teniški klub Krško, PD Videm, ŠD Ultimate, Posavki odbojkarski klub, Karate klub Dren, Karate klub Nippon izpeljano že več kot 20 športnih prireditev oziroma dogodkov za vse generacije. Športna zveza je sofinancira izvedbo teh dogodkov v skladu s svojimi zmožnostmi. 

 

OBČINSKA TEKMOVANJA OBČINE KRŠKO in TEKMOVANJA NAD NIVOJEM OBČINE

 • organiziranje in izvajanje vseh občinskih šolskih športnih tekmovanj (osnovnih šol občine Krško in Kostanjevica) s pomočjo šol, klubov in drugih organizacij, ki delujejo na področju športa;

 • zagotavljanje priznanj, diplom, medalj in pokalov;  

 • vsakoletna izdelava biltena občinskih tekmovanj osnovnih šol občine Krško;

 • organizacija in koordinacija prevoza tekmovalcev na vsa športna tekmovanja nad nivojem občine;

 • povečanje zagotavljanja prehrane ob daljši odsotnosti (nad 6 ur);

 • zagotavljanje prevoza na tekmovanja dijakom ŠC Krško, ki potekajo izključno nad nivojem občine.

bottom of page