top of page
Search
  • Writer's pictureŠportna zveza Krško

POSAVSKA KOLESARSKA PUMPA

Slovenija je pod vplivom uspehov naših kolesarjev v popolnem razmahu v športu na dveh kolesih. Posavje je vse bolj kolesarsko, ceste in ulice so vse bolj polne rekreativnih in resnejših kolesarjev.

Za promocijo kolesarskih aktivnosti v Posavju že nekaj let skrbi tudi Športna zveza Krško s svojimi partnerji. Športna zveza se je v preteklem obdobju povezala z lokalnimi kolesarskimi navdušenci, društvi, serviserji, prodajalnami kolesarskih pripomočkov in povezala v celovito enoto. Nastal je projekt "Posavska kolesarska pumpa", ki zavzema tako cestno kolesarjenje z glavno promocijsko prireditvijo "Kolesarski maraton po deželi cvička", testiranje otrok po OŠ z "Migitlonom - Kronobajk" in prelep dogodek ob zaključku leta "Spust božičkov iz Lisce", ki tvori del projekta posvečen promociji "offroad" gorskega kolesarjenja...

Izvajalci in partnerji projekta so KD Tanin Sevnica, DŠŠP, RKD Krško, ŠD Bajk Doktor, Kolesarski center Krško - Sevnica, Mestna občina Krško, Občina Brežice...


Projekt s sredstvi omogoča Fundacija za šport v RSVeč o dogajanju in vsebini projektov v nadaljevanju:

 

Vodenje projekta »POSAVSKA KOLESARSKA PUMPA 2023« je prevzela Športna Zveza Krško s podizvajalcema Rekreativnim kolesarskim društvom Krško in Društvom športna šola Posavje. Znotraj celotnega projekta je sodelovalo 1.250 udeležencev v letu 2023. Projekt je razdeljen na dva dela in sicer:

1. PROMOCIJA CESTNEGA KOLESARJENJA) KOLESARSKI MARATON PO DEŽELI CVIČKA

V sklopu promocije cestnega kolesarjenja se je izvedla prireditev s 27. LETNO TRADICIJO "KOLESARSKI MARATON PO DEŽELI CVIČKA", ki se sestoji iz:

- VELIKI KOLESARSKI MARATONLe ta poteka po štirih občinah (Krško, Sevnica, Kostanjevica in Brežice) s startom in ciljem pred osrednjim trgom v mestu Krško. Trasa je dolga 70 km in je namenjena rekreativni populaciji, ki se pogosteje ukvarja s kolesarjenjem.

- MALI KOLESARSKI MARATONLe ta poteka po dveh občinah (Krško in Brežice) s startom in ciljem pred osrednjim trgom v mestu Krško. Trasa je dolga 40 km in je namenjena rekreativni populaciji.

- OTROŠKI "ČRIČKOV" MARATON

Le ta poteka po kratki trasi dolgi 7 km in je namenjen predšolski in zgodnji šolski populaciji, ki opravijo traso v spremstvu staršev. Vsak udeleženec prejme praktično nagrado.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 520

ČAS IZVEDBE: 20.08.2023

Izvajalec projekta Rekreativno kolesarsko društvo Krško.


B) PROJEKT MIGITLON - KRONOBAJK

Promocija kolesarjenja po OŠ krške občine. Izvajalo se je testiranje učencev od 6.do 9. razreda vseh OŠ v MO Krško na kolesarskih trenažerjih na virtualnem programu Zwift na cca. 30 - 50 sekundnem odseku (podaljšani sprint). Namen projekta je promocija kolesarjenja v zimskem in letnem času. Vadeči se prvič spoznavajo z indor kolesarjenjem na trenažerju. Pojasnijo se jim osnovne zahteve pri uporabi naprave kot je kolesarski trenažer, cenovnih in tehnoloških zahtevah. Gre za pilotski projekt uvajanja v svet kolesarstva v sodelovanju z OŠ saj se projekt izvaja med poukom športne vzgoje v sodelovanju in dogovorom z vodstvi šol in športnimi pedagogi iz posameznih OŠ. S pilotnim projektom lahko dobimo uvid v talent učencev, kjer lahko zaznamo tekmovalni potencial posameznikov.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 570

ČAS IZVEDBE: oktober in november 2023

Izvajalci projekta DŠŠP, Zavod Čmrljčk, Rekreativno kolesarsko društvo Krško.


2. PROMOCIJA GORSKEGA (TRAIL) KOLESARJENJA

Promocija gorskega (trail) kolesarjenja se izvaja v vikend izvedbah na štirih različnih lokacijah v štirih posavskih občinah (Krško, Sevnica, Brežice, Kostanjevica) z naslednjimi aktivnostmi:

ŠTEVILO PREDVIDENIH UDELEŽENCEV (A+B+C): 160


A) ŠOLA TRAIL / SPRETNOSTNEGA KOLESARJENJA

Na omenjenih pump trackih poteka šola kolesarjenja za različne vrste koles od ponijev, BMX, treking, gorska, trail ipd. Pump track Sevnica je bolj prilagojen gorskim kolesarjem, pump track Krško pa urbanim kolesom. Vsebine bodo vključevale učenje oz. izpopolnjevanje osnovne kolesarske motorike.Šola spretnostnega kolesarjenja poteka tudi pred promocijo trail prog, kjer dobijo manj vešči kolesarji osnovne veščine iz področja motorike s kolesom (pospeševanje, zaustavljanje, drža na kolesu, vstajanje, sedanje, vijuganje ipd.)

Izvajalca projekta DŠŠP in ŠD Bajk Doktor.


B) PROMOCIJA TRAIL PROG- OBČINA SEVNICA : VG Enduro, VG Melanija, VG Tanova, VG klasika V2.1, Lisca trail- OBČINA KRŠKO : Bohor MTB- OBČINA KOSTANJEVICA : Mirčev križ, Drča, Gorjanci- OBČINA BREŽICE : Šentvid, Žejno highfeverČAS IZVEDBE pod točko A in B : zgodnji poletni (maj / junij) in poletno - jesenski čas v letu 2023 (avgust, september, oktober).Projekt se je izvajal skozi celotno obdobje s ciljno populacijo vseh starosti. Zavzeli smo odrasle, otroke in mladino, ki so jim tovrstne aktivnosti pisane na kožo in s čimer dosegamo dolgoročni vpliv. Izvajalci projekta DŠŠP, Društvo Bajk doktor, KD Tanin Sevnica in Zavod Čmrljčk.


C) BOŽIČKOV SPUST z LISCE (26. december 2023)Ob promocijskemu kolesarjenju na omenjenih naravnih progah se v mesecu decembru vsako leto izvede BOŽIČKOV SPUST z LISCE, kjer se udeleženci spustijo iz enega najvišjih Posavskih vrhov v rekreativnem vidiku kot priložnost za druženje in izmenjavo gorsko-kolesarskih izkušenj. Izvajalca projekta DŠŠP in KD Tanin Sevnica.


PROMOCIJA PROJEKTA – poteka preko lokalnih športnih društev iz področja kolesarjenja, vseh osnovnih in srednjih šol posavskih občin, ki imajo največ dostopa do otrok in mladine, uradne spletne strani ŠZ Krško, sredstev javnega obveščanja, poudarek je dan na socialne medije.

Promocijo izvaja DŠŠP skupaj z Zavodom Čmrljčk. Pri projektu gre za program množične športno rekreativne prireditve z nosilnim izvajalcem Športno zvezo Krško, ki poskuša s projektom povezati množično športno rekreativno prireditev "Kolesarski maraton" in objekte v naravi ter spodbuditi občane vseh posavskih občin k raznovrstnim oblikam kolesarjenja.

S spodbujanjem gibalnih aktivnosti v naravi sledimo tudi novemu Zakonu v športu oz. njenega izvedbenega dela.Programi odražajo enakomerno prostorsko razpršenost glede na analizo prostorske zasičenosti programov v primerjavi z demografskimi značilnostmi, saj je v Spodnjeposavski statistični regiji čutiti manjko tovrstnih prireditev. Ugodno je zavzeta razpršenost vsebin projekta po vseh posavskih občinah. Program dobro uresničuje javni interes na področju športa in dobro odraža prostorsko razpršenost. Športna zveza Krško je nepridobitni izvajalec športnih dejavnosti in skrbi za razvoj športa na lokalni ravni.


61 views0 comments

Comments


bottom of page